News

Podstawy drogowe

Podstawy do znaków drogowych – są to stabilne elementy służące do tymczasowego oznakowania dróg ( ustawiania zapór drogowych, słupków ze znakami lub słupków skrajniowych )  posiadające dwa wygodne uchwyty do …

Podstawy budowlane

Podstawy do przenośnych ogrodzeń – produkt idealny do szybkiego postawienia prowizorycznego ogrodzenia lub ustawienia barier ochronnychczy zapór drogowych.Stabilny kształt i odpowiednia waga takiej podstawy daje pewnośćprawidłowego i bezpiecznego ustawienia przenośnego …